اجرای پروژه پتروشیمی

آدرس:

تهران- لاله زار جنوبی - کوچه بوشهری

تلفن:

021-33999635
0912-8898827

اجرای پروژه پتروشیمی

آدرس:

تهران- لاله زار جنوبی - کوچه بوشهری

تلفن:

021-33999635
0912-8898827

التراسونیک

فلومتر التراسونیک

فلومترهای فراصوتی (آلتراسونیک)

در فلومترهای فراصوتی تفاوت‌های اساسی در عملکرد وجود دارد. فلومتر فراصوتی اندازه‌گیری جریان از محاسبه اختلاف زمان بین انتشار امواج فراصوت یعنی زمان رفت و برگشت امواج بین دو مبدل A و B است.

این روش اندازه گیری جریان بسیار دقیق و پایدار است. با وجود این فلومتر سرعت نمونه گیری با سرعت فوق العاده سریعی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

این کنتور قدرتمند و با عملکرد بالا عدم اطمینان اندازه گیری را با امکان تشخیص سریع تغییر دینامیکی جریان مانند انسداد در بالادست متر، پروفیل های جریان غیر عادی و هیدروکربن های مایع، را به حداقل می رساند .

انواع فلومتر

فلومتر ورتکس

ورتکس

فلومترمغناطیسی

مغناطیسی

مس فلومتر

مس فلومتر

فلوسوئیچ

فلوسوئیچ

توربین

توربین

فلومتر التراسونیک

التراسونیک