اجرای پروژه پتروشیمی

آدرس:

تهران- لاله زار جنوبی - کوچه بوشهری

تلفن:

021-33999635
0912-8898827

اجرای پروژه پتروشیمی

آدرس:

تهران- لاله زار جنوبی - کوچه بوشهری

تلفن:

021-33999635
0912-8898827

ترمومتر لیزری

دماسنج مادون قرمز دماسنجی است که دما را از بخشی از تابش حرارتی که گاهی اوقات تابش جسم سیاه منتشر شده توسط جسم اندازه گیری شده، استنباط می کند. این اجازه می دهد تا اندازه گیری دما از فاصله بدون تماس با جسم اندازه گیری شود.

انواع ترمومتر

ترمومترلیزری

ترمومتر لیزری

ترمومتر دیجیتال

ترمومتر دیجیتال

ترمومترآنالوگ

ترمومتر آنالوگ