اجرای پروژه پتروشیمی

آدرس:

تهران- لاله زار جنوبی - کوچه بوشهری

تلفن:

021-33999635
0912-8898827

اجرای پروژه پتروشیمی

آدرس:

تهران- لاله زار جنوبی - کوچه بوشهری

تلفن:

021-33999635
0912-8898827

ترمومتر

جریان سنج وسیله ای است که برای اندازه گیری حجم یا جرم گاز یا مایع استفاده می شود. جریان سنج ها با توجه به صنعت خاص با نام های مختلفی از جمله اندازه گیری جریان ، نشانگر جریان ، کنتور مایع ، سنسور سرعت جریان و غیره ذکر می شوند. با این حال ، همه آنها جریان را اندازه گیری می کنند. کانالهای باز ، مانند رودخانه ها یا نهرها ، ممکن است با جریان سنج اندازه گیری شوند. یا بیشتر ، بیشترین کاربرد از یک جریان سنج و بیشترین تنوع از جریان سنج ها بر روی اندازه گیری گازها و مایعات در یک لوله است. بهبود دقت ، دقت و وضوح اندازه گیری مایعات از بزرگترین مزایای بهترین جریان سنج ها است.

ترمومتر

انواع ترمومتر

ترمومترلیزری

ترمومتر لیزری

ترمومتر دیجیتال

ترمومتر دیجیتال

ترموکوپل

ترموکوپل

ترمومترآنالوگ

ترمومتر آنالوگ