اجرای پروژه پتروشیمی

آدرس:

تهران- لاله زار جنوبی - کوچه بوشهری

تلفن:

021-33999635
0912-8898827

اجرای پروژه پتروشیمی

آدرس:

تهران- لاله زار جنوبی - کوچه بوشهری

تلفن:

021-33999635
0912-8898827

گیج اختلاف فشار

اختلاف فشار سنج یا فشار سنج تفاضلی چیست؟ 

گیج اختلاف فشار

فشار سنج‌های تفاضلی آنالوگ یا عقربه ای برای اندازه گیری اختلاف فشار دو سر فیلتر یا در سیستم‌های HVAC و داکتها و اتاق تمیز و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از معروف‌ترین مدل‌های آنالوگ می‌توان به مدل مگنهلیک کمپانی دوایر آمریکا اشاره نمود. این فشار سنج‌های در برخی مواد خروجی سوئیچ هم می‌دهند و برای کنترل اختلاف فشار کم مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولا اختلاف فشار با رنج پاسکال و یا میلی بار دارند.

انواع گیج فشار

گیج دیجیتال

گیج دیجیتال

گیج دیافراگمی

گیج دیافراگمی

گیج بوردون

گیج برودن

گیج اختلاف فشار

گیج اختلاف فشار