اجرای پروژه پتروشیمی

آدرس:

تهران- لاله زار جنوبی - کوچه بوشهری

تلفن:

021-33999635
0912-8898827

اجرای پروژه پتروشیمی

آدرس:

تهران- لاله زار جنوبی - کوچه بوشهری

تلفن:

021-33999635
0912-8898827

فلومتر مغناطیسی

خریدفلومتر

فلومترهای مغناطیسی تجهیزاتی برای اندازه‌گیری جریان حجمی است که هیچ قسمت متحرک ندارد. این فلومتر برای کاربردهای فاضلاب یا هر مایع کثیفی که رسانا یا دارای آب باشد ایده‌آل است.
فلومترهای مغناطیسی همچنین برای کاربردهایی که افت فشار کم و نگهداری کم نیاز دارند، ایده آل است. این فلومترها به طور کلی با هیدروکربن‌ها، آب مقطر و بسیاری از محلول‌های غیر آبی کار نمی‌کنند.

انواع فلومتر

فلومتر ورتکس

ورتکس

فلومترمغناطیسی

مغناطیسی

مس فلومتر

مس فلومتر

فلوسوئیچ

فلوسوئیچ

توربین

توربین

فلومتر التراسونیک

التراسونیک